Prezenty dla niego dystrybuowane przez centra handlowe

Prezenty dla niego

Prezenty dla niego

Współcześnie można spotkać się z coraz intensywniejszymi reklamami ze strony centrów handlowych. Są to po prostu przedsiębiorstwa, które muszą reklamować się dokładnie tak samo jak wszystkie inne, aby mieć klientów. W ramach działań reklamowych centra handlowe mogą podejmować bardzo różne czynności, w tym takie jak reklama w środkach masowego przekazu, reklama z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej, czy też działania w ramach marketingu bezpośredniego. Ostatni z wymienionych rodzajów reklamy obejmuje również wręczanie ludziom gadżetów reklamowych. Jak się to robi? Metod dystrybucji jest bardzo wiele, centra handlowe mają dużo pieniędzy, aby dystrybuować je w sposób aktywny i bardzo efektywny.

Pierwszą metodą dystrybucji jest oczywiście rozdawanie. Komu np. prezenty dla niego są rozdawane? Najczęściej po prostu wszystkim, którzy są na terenie danego centrum handlowego. Sprzyja to zachęcaniu ludzi do przybywania do danego centrum. Wiadomo, że prawie każdy, kto przyjdzie do danego centrum handlowego, coś w nim kupi. Dlatego jest to opłacalna inwestycja.

Ale prezenty dla niego mogą trafiać też tylko do tych, którzy już coś kupili. Np. osoby będące na terenie centrum albo też w jego pobliżu (przy wejściach) mogą być proszone o okazanie paragonu za zakupy dokonane w centrum handlowym w danym dniu. Jeśli taki paragon mają, dostają podarunek.

Rzecz jasna nie tylko rozdawanie na terenie centrum handlowego ma sens. Można do tego celu wybierać inne miejsca, gdzie także jest dużo ludzi. Miejsca te to np. główne ulice i skrzyżowania w mieście, parki, okolice punktów komunikacyjnych czy zabytków miejskich. Nie ma wątpliwości, że są to miejsca uczęszczane nie mniej niż centra handlowe.

Ale prezenty dla niego mogą także trafiać do rąk ludzi poprzez konkursy i różnego rodzaju specjalne przedsięwzięcia. Mogą one stanowić nagrodę w takich konkursach. Takie konkursy mogą być organizowane albo na terenie danego centrum handlowego albo też np. na imprezie plenerowej, którą dane centrum organizuje lub sponsoruje. Okazji takich nie brakuje, trzeba z nich tylko umiejętnie korzystać.